Classic PIC flaster

Univerzalni flaster sa jastučetom sadrži antibakterijsko rešenje sa hlorheksidin diglukonatom, antibakterijskim sredstvom sa visokim spektrom delovanja koji omogućava mikro kontrolu jastučeta štiteći ranu od rizika infekcije. Koža može da diše.

Category: