BULACOL

250mg i 500mg; 10 kapsula

Saccharomyces boulardi. Kod akutne dijareje, dijareje izazvane antibioticima, kod putničke dijareje i dr.

390/550 RSD

Category: